ENERGOKONTROL

Obchodná spoločnosť ukončila podnikateľské aktivity a bola vymazaná z obchodného registra SR 5.2.2022. Z pôvodných aktivít spoločnosti môžete kontaktovať novovzniknuté subjekty.

- Montáž bytových vodomerov, hydraulické vyregulovanie po obnove bytového domu

- Energo AMR, spol.s.r.o., Považská Bystrica

p. Mária Čanigová

energoamr@energoamr.sk 0905 920 756

- ENERGOPRO, s.r.o., Považská Bystrica


Ing. Ján Rusnák

rusnak@energopro.sk 0903 955 683

- Revízie (opravy) plynových a tlakových zariadení

p. Tibor Čelko

celko.tibor@gmail.com 0904 654 426