REALIZAČNÁ ČINNOSŤ - ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

zdroje tepla
   - plynové kotolne
   - kotolne na biomasu
   - výmenníkové stanice tepla - horúcovodné
   - domové podstanice
   - zmiešavacie stanice
   - solárne systémy
   - kombinovaná výroba tepla
   - elektrické podlahové kúrenie


potrubné rozvody
   - horúcovodné, teplovodné, plyn, voda
   - oceľové, plastové, medené, predizolované     systémy


Meranie výroby a spotreby tepla
   - merače tepla
   - vodomery
   - objektové merače spotreby TV
   - odpočty pomerových meračov na radiátoroch
   - elektronické rozdeľovače nákladov
     na kúrenie
   

Hydraulické vyváženie rozvodov ÚK a TV

  - primárne rozvody
  - vonkajšie rozvody ÚK a TV (sekundárne siete)
  - vnútorné rozvody ÚK a TV v budovách


Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
   - elektroinštalácia
   - výroba rozvádzačov
   - riadiace systémy a regulačné prvky


Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
  - plynových
  - tlakových
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky