ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spoločnosť ENERGOKONTROL, s.r.o., Považská Bystrica
vznikla v roku 1995. Cieľom spoločnosti bolo a stále je poskytovať komplexné služby v oblasti tepelnej energetiky a to od procesu jej výroby cez distribúciu až ku konečnému spotrebiteľovi.
Činnosť spoločnosti je zameraná na priemyselný sektor, komunálnu a bytovú sféru aj individuálnu bytovú výstavbu.
Projektová činnosť

- projekty tg. celkov
  (kotolne, odovzdávacie stanice tepla,
  kogeneračné jednotky, solárne systémy ap.)
- projekty teplovodných, horúcovodných rozvodov
- projekty hydraulického vyváženia
  rozvodov ÚK a teplej vody
- projekty PRS a MaRRealizačná činnosť

- zdroje tepla (plynové kotolne, kotolne na biomasu,
  kogeneračné jednotky a solárne systémy ap.)
- potrubné rozvody - parné, horúcovodné,
  teplovodné, plyn, voda
- meranie výroby a spotreby tepla,
  teplej a studenej vody
- hydraulické vyváženie rozvodov ÚK a TV
- prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
- odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických
  zariadení tlakových, plynových a elektrických
- poradenectvo a audity v oblasti tepelnej energetiky
- dodávka a montáž pomerových meračov
  vykurovacích nákladov vrátane ich rozúčtovaniaServisná činnosť

- kompletný servis kotlov a zariadení kotolní
- servis odvzdávacích staníc tepla
- servis technologických rozvodov a zariadení
- servis MaR
- servis meračov tepla a vodomerov

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky